• SIKA ĐÀ LẠT

    ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC SẢN PHẨM SIKAThành công !!!

SIKAMENT 2000AT


Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông
  • Mã sản phẩm: MENT2000AT
  • Tình trạng: còn hàng
  • Giá: 28000

Liên hệ

Mô tả Sikament 2000AT được dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và siêu hóa dẻo có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có cường độ cao ở khí hậu nóng. Sikament 2000AT phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại G

Các ứng dụng:Sikament 2000AT được đặc biệt sử dụng cho bê tông cường độ cao cần duy trì độ sụt lâu dài trong điều kiện khí hậu nóng như: Bê tống dự ứng lực đổ tại công trình; Cọc nhồi cường độ cao; Cầu và kết cấu cong xon (đúc hẫng); Cấu kiện mỏng có độ mật độ cốt thép dày; 

Sikament 2000AT - VN.pdf